Τρίτη, 25 Νοεμβρίου 2008

Τετράωρη στάση εργασίας της ΑΔΕΔΥ, σήμερα Τετάρτη 26/11/2008

Η Α.Δ.Ε.Δ.Υ. την Τετάρτη 26/11/2008 έχει κηρύξει από τις 12.οο και μετά πανελλαδική στάση εργασίας με αιχμή την άμεση χρηματοδότηση με επιχορήγηση και όχι δανεισμό του Ταμείου Πρόνοιας, του ΟΠΑΔ για την ομαλή, πλήρη και απρόσκοπτη κάλυψη των ιατροφαρμακευτικών αναγκών των μισθωτών και συνταξιούχων του δημοσίου.
Ταυτόχρονα ο σύλλογος των υπαλλήλων του ΥΕΝΑΝΠ συμμετέχει στη στάση εργασίας στο πλαίσιο των κινητοποιήσεων της ΑΔΕΔΥ. Σημειώνεται ότι τα αιτήματα που αναφέρονται στο ψήφισμα της γενικής συνέλευσης. (βλέπε παλαιότερη ανάρτηση στο http://kinisi-py-yenanp.blogspot.com/2008/11/2111.html παραμένουν ως ζήτηματα αιχμής για τους εργαζόμενους στο ΥΕΝΑΝΠ.