Σάββατο, 22 Νοεμβρίου 2008

Ανακοίνωση αποτελεσμάτων εκλογών υπαλλήλων ΙΔΑΧ για το Υπηρεσιακό Συμβούλιο του ΥΕΝΑΝΠ

Από τις εκλογές για την ανάδειξη αιρετών εκπροσώπων στα Υπηρεσιακά Συμβούλια των υπαλλήλων ΙΔΑΧ στο ΥΕΝΑΝΠ προέκυψαν τα εξής αποτελέσματα:

Ψήφισαν 29, Έγκυρα 25, Άκυρα 4
Έλαβαν:
ΔΑΚ 17 (Εκλέγεται 1)
Ανεξάρτητος Υποψήφιος 8 (Εκλέγεται 1)
(Χρήστος Λαμπρίδης:
Κίνηση για τα διακαιώματα
των ΠΥ)

Από τη ΔΑΚ εκλέγεται η Τρίμη Μαρία με αναπληρώτρια την συνάδελφο Κατσίπη
Επίσης εκλέγεται ο ανεξάρτητος υποψήφιος Χρήστος Λαμπρίδης με αναπληρωτή τον συνάδελφο Τζανετόπουλο