Τετάρτη, 5 Νοεμβρίου 2008

ΜΕ ΤΟ ΠΟΔΗΛΑΤΟ ΣΤΗ ΔΟΥΛΕΙΑ

Με αφορμή το θέμα που ανέβηκε στο blog για τη μετεγκατάσταση στο νέο κτίριο, λάβαμε από συναδέλφισσα το παρακάτω κείμενο:


Στο πλαίσιο της επιλογής ενός περισσότερο φιλικού προς το περιβάλλον μέσου μετάβασης από/προς το χώρο εργασίας των υπαλλήλων του Υπουργείου, αλλά και της αντιμετώπισης μιας πιθανής έλλειψης θέσεων στάθμευσης οχημάτων στο νέο κτίριο ΥΕΝΑΝΠ, προτείνεται η δημιουργία κινήτρων για την ενθάρρυνση της χρήσης ποδηλάτων από το προσωπικό του Υπουργείου.

Συγκεκριμένα προτείνεται:

· Η δημιουργία χώρου ασφαλούς στάθμευσης ποδηλάτων με την τοποθέτηση κατάλληλων στηριγμάτων (stands) στον υφιστάμενο σκεπαστό χώρο παραπλεύρως της κεντρικής εισόδου του κτιρίου.

· Η παροχή κινήτρου στους υπαλλήλους του ΥΕΝΑΝΠ για την αγορά ποδηλάτου, μέσω συνδεδεμένου με τη μισθοδοσία χρηματοδοτικού προγράμματος, με σκοπό τη σταδιακή και ανώδυνη αποπληρωμή του.

· Η ανάπτυξη προωθητικού προγράμματος στο ΥΕΝΑΝΠ σε συνέργια με άλλους φορείς (π.χ. Δήμο Πειραιά, Ο.Λ.Π. Α.Ε., ΜΚΟ κλπ.) για τη δωρεάν διάθεση ποδηλάτων δημόσιας χρήσης στους υπαλλήλους ΥΕΝΑΝΠ, σε συγκεκριμένα σημεία εντός του λιμένα Πειραιά (π.χ. Αγ. Νικόλαος –Ηλεκτρικός Σταθμός – ΥΕΝΑΝΠ), με σκοπό τη μετακίνηση αποκλειστικά εντός του λιμένα.